Gestalttherapie

Gestalttherapie werkt met dat wat er op dit moment gebeurt, werkt vanuit het hier en nu.

In het contact met de ander/de Ander en met het andere, ontdek je jezelf.

Wat gebeurt er op dit moment met jou of tussen jou en mij? Of wat staat er op dit moment op de voorgrond in jouw leven? Wat vraagt om aandacht? Dat vormt het vertrekpunt van waaruit we gaan werken.

 

Lichaamswerk 

We zijn gemaakt met een lichaam en een ziel. Deze zijn op een ingenieuze wijze met elkaar verbonden.

Vaak meer dan je beseft. Je lichaam kan jou dus veel vertellen over hoe je je voelt. Denk bijvoorbeeld aan een uitdrukking als: 'er zit een knoop in mijn maag' of: 'dat zit me op de nek'. Dat maakt lichaamswerk dan ook een mooie manier van werken om bij je ervaring en je gevoel te komen. Je lichaam wijst je de weg.

Systemisch werk
Je bent geboren in een gezin, in een familie. Daar heb je leren leven. Daar heb je goede voorbeelden en verkeerde voorbeelden meegekregen. Hiernaar kijken helpt je ontdekken welke (on)waarheden je over jezelf en over het leven meegekregen hebt. En hoe en waar jou dit nu nog belemmert in het leven van nu.

Het ontdekken en ervaren van wat jouw plek en rol geweest zijn in je systeem van herkomst, helpt jou op weg om je eigen plek in te gaan nemen in het leven en tot je recht te komen.

Psychosynthese

Psychosynthese gaat over bewustwording: het ontdekken van de waarheid over jou en over jouw leven. Een proces dat tijd nodig heeft. Leven vanuit bewustwording en vanuit overgave aan het leven helpen je om onderweg te zijn. Om tot je doel te komen en te gaan leven vanuit jouw eigenheid. Door je bewust te worden van jezelf en bv. je innerlijke stemmen (zoals je perfectionist, je criticus of je bange kind) krijg je meer ruimte om te gaan kiezen hoe je als volwassene wilt reageren in uiteenlopende situaties.