Tarieven

Therapie

Intakegesprek

Een intakegesprek duurt ongeveer een uur en kost €25,00.

Sessies

Een sessie duurt een uur en de kosten hiervoor zijn €80,00 per sessie.

Aangepast tarief

Mochten de kosten een onoverkomelijke belemmering voor je zijn, geef dit dan aan in het intakegesprek.

Dan bekijken we samen de mogelijkheden van het aangepast tarief.

Workshops en opstellingsavonden

Voor workshops en toerustingsactiviteiten gelden andere tarieven. Deze zullen besproken worden tijdens het onderling overleg. Opstellingsavonden kennen een eigen tarief - zie daarvoor de aparte pagina op de site.

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij

het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Dat geeft mogelijkheden voor vergoeding vanuit het aanvullend pakket.

Het vergoedingenoverzicht voor 2019 vind je hier: 

Check zelf bij je zorgverzekeraar of en welk deel er van de therapiekosten vergoed wordt. 

Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

  • Kamer van Koophandel registratienummer: 63687429

  • NFG registratienummer:  8439 (VPMW)

  • RBCZ licentienummer: 190257R

  • AGB-code zorgverlener: 90102451

  • AGB-code praktijk: 90061893

Afzeggen

Bij afzeggingen minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden, privacyregelement, wwkgz en meldcode huiselijk geweld

De algemene voorwaarden van Amare: 

Het privacyregelement van Amare:

Amare hanteert de wwkgz-regeling via de NFG:

Amare hanteert de meldcode huiselijk geweld 2019: