Therapie

Intakegesprek: €25,00

Sessies: €80,00 per sessie.

 

Aangepast tarief

Mochten de kosten een onoverkomelijke belemmering voor je zijn, geef dit dan aan in het intakegesprek.

Dan bekijken we samen de mogelijkheden van het aangepast tarief.

 

Afzeggen

Bij afzeggingen minder dan 24 uur van tevoren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Opstellingsavonden en toerusting

De tarieven voor opstellingsavonden zijn terug te vinden op de aparte pagina op de site.

De tarieven voor workshops en toerustingsactiviteiten worden samengesteld op basis van de duur en de voorbereidingstijd van de activiteit. Deze tarieven zullen worden besproken tijdens het onderling overleg. 

Vergoeding door je zorgverzekeraar

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en bij

het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

Dat geeft mogelijkheden voor vergoeding vanuit het aanvullend pakket.

Het vergoedingenoverzicht vind je hier: 

 

 

 

 

 

 

Check zelf bij je zorgverzekeraar of en welk deel er van de therapiekosten vergoed wordt. 

Daarvoor heb je de volgende gegevens nodig:

  • Kamer van Koophandel registratienummer: 63687429

  • NFG registratienummer:  8439 (VPMW)

  • RBCZ licentienummer: 190257R

  • AGB-code zorgverlener: 90102451

  • AGB-code praktijk: 90061893

Algemene voorwaarden, privacyregelement, wwkgz en meldcode huiselijk geweld

De algemene voorwaarden van Amare: 

Het privacyregelement van Amare:

Amare hanteert de wwkgz-regeling via de NFG:

Amare hanteert de meldcode huiselijk geweld 2019: